Profil spolecnosti FIRO-tour a.s.

ocenení Sirius 2006

zlatý diplom

Cestovní kancelár FIRO-tour pusobí na ceském trhu od roku 1990, z právní formy fyzické osoby se v roce 2004 transformovala na akciovou spolecnost. Jedná se o ceskou spolecnost, která je zároven jednou z nejvetších cestovních kancelárí v Ceské republice. Významné zastoupení má FIRO-tour také na Slovensku.

FIRO-tour neustále sleduje trendy vývoje cestování, je jedním z lídru trhu, kterí udávají smery vývoje v oblasti cestovního ruchu. Otevírá ceskému trhu nové, dríve nedostupné destinace.  Bývá opakované ocenena v mnohých anketách odborníky z rad cestovního ruchu i verejnosti (TTG, Sírius, Ceských 100 nejlepších apod.) Vzhledem k objemum nakupovaných služeb a množství odbavených klientu presahujícím sto tisíc klientu rocne je FIRO-tour v mnoha zahranicních destinacích dominantním zástupcem ceského trhu.

Nejvetší zastoupení v nabídce cestovní kanceláre FIRO-tour v posledních letech tvorí letecké pobytové zájezdy, realizované zpravidla na charterových letech. Z letních destinací dominuje v nabídce Recko a recké ostrovy, Španelsko, Portugalsko, Itálie a Kypr. Cestovní kancelár každorocne nabízí radu nových destinací, napr. Sardínii, Severní Kypr, Albánii, Korsiku, nové oblasti ve Španelsku ci Turecku, nové recké ostrovy jako Symi, Mykonos, Patmos a radu dalších novinek.

Již 20 let provozuje FIRO-tour ve vybraných destinacích a kapacitách detské prázdninové kluby FIRÁCEK. Úcast v detském klubu FIRÁCEK je zdarma a detem ve veku 4-12 let zabezpecuje programy plné sportu, her a zábavy pod vedením zkušených animátoru.

Krome leteckých zájezdu má FIRO-tour v nabídce také letní pobytové zájezdy s autokarovou a vlastní dopravou, mezi nimiž nabídkou i poctem klientu vyniká Chorvatsko, velmi pocetné zastoupení má Itálie a Rakousko. Také alpské zeme, tuzemsko a Slovensko jsou castým cílem zákazníku FIRO-tour, kterí nakupují v cestovní kancelári zejména svou lyžarskou nebo relaxacní dovolenou.

Rok od roku narustajícím segmentem jsou letecké zájezdy do exotických destinací. Oblíbeným cílem klientu jsou Spojené arabské emiráty, Thajsko, Omán, Dominikánská republika, Mexiko, Mauritius, Srí Lanka, Maledivy aj. FIRO-tour nabízí lety na pravidelných linkách renomovaných leteckých spolecností.

Od zacátku své cinnosti se FIRO-tour orientovala na organizacne mnohem nárocnejší produkt, kterým jsou poznávací zájezdy a stala se tak jedním z mála specialistu na ceském trhu, který tento specifický druh pobytu organizuje. Široká nabídka leteckých, autokarových i kombinovaných zájezdu obsahuje populární prodloužené letecké víkendy nebo naopak zájezdy delší, kde v rámci jednoho programu navštívíte nekolik zemí. Trendem posledních let jsou komfortní plavby po celém svete. Velký podíl na úspešnosti poznávacích programu má krome kvalitního ubytování a dopravy také profesionální pruvodcovský servis. Aktuální rocní nabídka témer tisíce poznávacích zájezdu do stovky zemí peti ruzných kontinentu ciní FIRO-tour nejvýznamnejším organizátorem výprav za poznáním na ceském a slovenském trhu.

FIRO-tour nabízí své zájezdy jak svým individuálním klientum, tak i kolektivním skupinám a firmám. Organizuje firemní a motivacní akce, obchodní cesty a poskytuje kompletní servis vcetne konzultací výberu destinací, zákaznický servis mimo jiné zajištuje péci o VIP klienty. Cestovní kancelár FIRO-tour rozšírila své doplnkové produkty o možnosti prodeje vstupenek na kulturní, sportovní a jiné spolecenské akce, zajištení dárkových certifikátu, parkování na letištích ci balícky cestovního pojištení za speciální sazby.

Cestovní kancelár FIRO-tour svou obsáhlou nabídku predstavuje verejnosti prostrednictvím svých tištených katalogu vydávaných pravidelne v sériích pro zimní a letní sezónu. Prezentuje své produkty také na webových stránkách www.firotour.cz. Krome základních katalogu a webových stránek vydává pravidelne také další tematicky zamerené propagacní brožury a další prodejní materiály.

Prodej zájezducestovní kanceláre zabezpecují vlastní pobockové prodejny, jejichž pocet dosáhl bezmála trí desítek, v posledních letech byla pobocková sít rozšírena zejména do vybraných obchodních center.  Neméne významnou roli v prodeji zájezdu hrají autorizovaní prodejci, kterých má FIRO-tour více než tisíc. Telefonické rezervace pro klienty i autorizované prodejce zabezpecuje vlastní call centrum. Jako reakci na stále rostoucí pocet rezervací a prodeju prostrednictvím internetu zrídila cestovní kancelár FIRO-tour na svých webových stránkách online rezervace a prodej, pro možnost zjištení bližších informací ci pomoci je zrízeno chatovací okno. Pro své pracovníky a autorizované prodejce zajištuje cestovní kancelár pravidelné prezentace produktu a školení, poskytující veškeré informace potrebné k prodeji, stejne jako studijní cesty do nabízených destinací.

Budeme potešeni, když se obrátíte na FIRO-tour jako na partnera pro zajištení vaší dovolené.

Cestovní kancelár FIRO-tour je pojištena ve smyslu zákona c. 159/99 Sb.

Cestovní kancelár FIRO-tour a.s. je zapsána v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11654
se sídlem: Národní trída 37/38, 110 00 Praha 1
IC: 27869237
DIC: CZ27869237
Spolecnosti byla udelena koncese pro provozování cestovní kanceláre Obecním živnostenským úradem v Chomutove, c.j: OZÚ-342-2009-1004643-web/19

Cestovní kancelár FIRO-tour je clenem Asociace cestovních kancelárí Ceské republiky

O nás | Proč FIRO-tour | Poukázky a vouchery

Last Minute | www.last-minute.cz | www.cestovni-kancelare.cz | Zájezdy.info | Dovolená FIRO-tour | Dovolená Řecko | Dovolená Egypt | Dovolená Turecko | Dovolená Španělsko | Dovolená Chorvatsko | www.leteckevikendy.cz